Avtorske pravice

Avtorske pravice in vse druge lastninske pravice od vsebin, ki jih ponuja DataNubo - AmbiTim d.o.o. PE TrgoMedia in njeni partnerji, dajalci licenc, pridobitelji licenc in dobavitelji, do zbiranja informacij, razporeditev in planiranje te Spletne strani, so v celoti last podjetja DataNubo - AmbiTim d.o.o. PE TrgoMedia, partnerjev, dajalcev licenc, pridobiteljev licenc in dobaviteljev.

Pridržane so vse pravice na Vsebinah, ki niso izrecno dovoljene v teh Pogojih Uporabe.